Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
PARP tworzy Centrum Rozwoju MŚP

27 lutego 2018 roku PARP uruchomiła Centrum Rozwoju MŚP – jeden z projektów ujętych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To marka, pod którą PARP będzie oferowała małym i średnim firmom usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze oraz kooperacyjne. Uzupełni to dotychczasową ofertę Agencji związaną z udzielaniem dotacji. Agencja swoje usługi oraz instrumenty finansowe dla MŚP oferuje w koordynacji z instytucjami Grupy PFR. Widocznym znakiem tej współpracy jest przyjęcie przez PARP nowego logotypu. Wprowadzony 27 lutego br. logotyp stopniowo będzie zastępował dotychczasowe logo Agencji.

Misją Centrum Rozwoju MŚP jest „Inspirowanie, informowanie, szkolenie, doradzanie i sieciowanie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”. Realizację tych planów ułatwi zastosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, takich jak wykłady internetowe, webinaria, szkolenia e-learningowe, czaty z ekspertami. Już dzisiaj z transmisji internetowych seminariów organizowanych przez Agencję korzysta kilka tysięcy firm rocznie.

Centrum zintegruje oferowane już przez Agencję usługi informacyjne, doradcze i kojarzenia przedsiębiorców oraz będzie sukcesywnie wprowadzać nowe. Już dziś w ofercie Centrum jest np. usługa dla firm polegająca na ocenie ich zdolności do absorbcji innowacji prowadzona za pomocą narzędzi Innovation Health Check oraz IMP³rove. PARP prowadzi usługi informacyjne, szkoleniowe i mentoringowe z zakresu prawa, międzynarodowych zamówień publicznych, zarządzania, marketingu, finansowania działalności gospodarczej. Wkrótce uruchomiony zostanie również program adresowany do osób zarządzających procesem wdrażania innowacji w MŚP i dużych firmach. Centrum będzie wspierać też proces sukcesji w firmach rodzinnych oraz oferować szkolenia w zakresie zarządzania MŚP. Działalność Centrum będzie finansowana ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, grantów unijnych oraz z budżetu państwa.

Utworzenie Centrum Rozwoju MŚP jest związane z podziałem zadań pomiędzy instytucjami należącymi do grupy instytucji rozwojowych Polskiego Funduszu Rozwoju (poza PARP należą do niej sam Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu). W ramach grupy, PARP jest odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości w aspekcie finansowym, jak i pozafinansowym.


Źródło: PARP


dodano: 2018-02-28 07:04:14