Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Produkcja w marcu wzrosła o 5,1 proc.

Komentarz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2018 roku była o 1,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Wynik jest zbliżony do oczekiwań MPiT formułowanych przed miesiącem. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w marcu wzrosła o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.

W porównaniu z marcem ub.r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 17 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 17,9 proc). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z marcem 2017 roku, nastąpił w 16 działach, z czego największy w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 24,2 proc.).

W marcu, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku, o 16,2 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych. Wzrost produkcji odnotowały przedsiębiorstwa specjalizujące się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 34,9 proc.) oraz wykonujących głównie roboty związane ze wznoszeniem budynków (o 17,7 proc.), natomiast spadek nastąpił w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne (o 3,0 proc.).

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2018 roku były wyższe niż przed rokiem o 0,3 proc. w porównaniu ze spadkiem o 0,1 proc. w lutym (po korekcie z minus 0,2 proc.). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,4 proc. wobec spadku o 0,2 proc. (po korekcie z 0,3 proc.).

Zgodnie z oczekiwaniami ministerstwa dynamika produkcji przemysłowej w marcu spowolniła, głównie na skutek jednego dnia roboczego mniej niż przed rokiem. Wysokie tempo wciąż utrzymuje się w produkcji budowlano-montażowej.

W pierwszym kwartale (według wstępnych danych dotyczących marca) produkcja przemysłowa wzrosła o 5,6 proc., a zatem wolniej niż odnotowane w ostatnim kwartale 2017 roku 8,5 proc., natomiast produkcja budowlana w okresie styczeń-marzec br. była wyższa niż przed rokiem o 26,1 proc.

W kwietniu ministerstwo oczekuje znaczącego przyspieszenia tempa wzrostu produkcji przemysłowej, co będzie m.in. wynikiem jednego dnia roboczego więcej niż przed rokiem - wzrost produkcji przemysłowej powinien przekroczyć 10 proc., a produkcji budowlano-montażowej 20 proc.


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2018-04-20 06:53:09