Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rocznice i jubileusze

Jerzy Byra

Zgodnie z definicją, rocznica to dzień przypadający dokładnie w rok, dwa, trzy itd. lata po jakimś fakcie, zdarzeniu. Jeżeli taka rocznica jest znaczącą liczbowo wówczas zwana jest jubileuszem i tym samym okazją do niecodziennych wydarzeń. Z pewnością najważniejszym wydarzeniem 2018 roku będą obchody 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, którą po 123 latach niewoli odzyskała 11 listopada 1918 r.

W kontekście rozważań nad polską niepodległością warto też w 2018 roku pamiętać o 25. rocznicy opuszczenia naszego kraju przez wojska rosyjskie. Warto także pomyśleć, o rocznicach związanych z wstąpieniem przez Polskę do Unii Europejskiej i funkcjonowaniem w niej, takich jak przypadające w tym roku 20. rocznica przyjęcia przez Sejm RP ustawy w sprawie członkostwa Polski w UE i rozpoczęcia oficjalnych rozmów, 15. rocznica referendum, w którym Polacy opowiedzieli się w większości za przystąpieniem do Unii oraz 10. rocznica przyjęcia przez Polskę kontrowersyjnego traktatu lizbońskiego.

Poza tymi ważnymi rocznicami pragniemy zwrócić uwagę na jeszcze jedną, ściśle powiązaną z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości – 100. rocznicę ochrony własności przemysłowej oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP. Powołał go dekretem tymczasowym z 13 grudnia 1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Była to jedna z pierwszych instytucji utworzonych po odzyskaniu niepodległości.

Ten i trzy kolejne dekrety stanowiły pierwsze nowoczesne regulacje prawne odzwierciedlające potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony własności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego państwa. Dzięki temu dorobek intelektualny polskich wynalazców, naukowców oraz twórców rozwiązań technicznych i projektowych chroniony jest w sposób ciągły przez ostatnie 100 lat naszej państwowości. A sprawnie działający krajowy system ochrony praw wyłącznych jest podstawą rozwoju innowacyjności oraz nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Bo Urząd Patentowy nie tylko udziela prawa wyłączne, ale także udostępnia informację patentową, upowszechnia wiedzę o ochronie własności przemysłowej, prowadzi działalność edukacyjną w zakresie zagadnień dotyczących ochrony własności intelektualnej i jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju oraz podejmuje różnorodne inicjatywy służące pobudzaniu innowacyjności i przedsiębiorczości polskiego społeczeństwa.

Warto też dodać, że obowiązujące obecnie w Polsce prawo własności przemysłowej jest w pełni zharmonizowane z regulacjami międzynarodowymi, co gwarantuje pełny udział naszego kraju w systemach ochrony własności intelektualnej, zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej.

Przywołując w „Prestiżu” historyczną datę powstania Urzędu Patentowego RP, odwołującą się do doświadczeń 100-lecia niepodległości, pragniemy przysłużyć się upowszechnianiu wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej i popularyzacji idei szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych i projektowych. Stąd też, w dalszej części wydania, polecamy rozmowę z dr Piotrem Zakrzewskim, dyrektorem departamentu promocji i wspierania innowacyjności Urzędu Patentowego RP. Do rozmowy z okazji 100. rocznicy powstania Urzędu Patentowego nawiązują również rocznicowe plakaty zamieszczone na trzech stronach okładki oraz zwizualizowana informacja z ostatniej konferencji w Krakowie: XIV Międzynarodowego Sympozjum z cyklu „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce”.

Na koniec, skoro o rocznicach mowa, jeszcze nieskromnie wspomnę o dwóch tegorocznych jubileuszach, nie tak doniosłych, jak wymienione wyżej, ale prywatnie niemniej ważnych: 20-lecia wydawania „Prestiżu”, patrona medialnego wielu wydarzeń Urzędu Patentowego i 50-lecia pracy zawodowej.dodano: 2018-09-10 02:20:52