Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Rozmowa z komputerem


Jerzy Byra


Na świecie trwa wzmożony wyścig związany ze sztuczną inteligencją (ang. AI, artificial intelligence). Ma on istotny wymiar gospodarczy. Przy okazji rodzi pełne obaw pytanie. Czy maszyny zastąpią człowieka? Należy ufać, że bez niego maszyny nie dadzą sobie rady, ale już w pewnym zakresie funkcjonują. Na przykład potrafią załatwiać wiele spraw z klientami. Rozmowa ze sztuczną inteligencją w postaci chatbota, wirtualnego konsultanta staje się coraz bardziej powszechna. Chatboty są w stanie komunikować się z człowiekiem dzięki przetwarzaniu języka naturalnego. Ta technologia stanowi jedną z dziedzin sztucznej inteligencji, za jej sprawą maszyny są w stanie czytać, analizować i interpretować język ludzki. Co więcej, system automatycznie rozpoznaje i kategoryzuje określone sformułowania i jest w stanie stwierdzić czy dotyczą one tego samego rodzaju problemu.

Mając na uwadze choćby tak wąski zakres rozwoju sztucznej inteligencji, postawienie na rozwój AI i jej wykorzystanie w gospodarce staje się potrzebą chwili. Firmy, które zanegują lub będą zbyt długo zwlekać z wdrażaniem AI, jak prognozują eksperci, w przeciągu 5 lat zaczną tracić lub całkowicie utracą przewagę konkurencyjną.

Szacuje się, że PKB krajów budujących AI będą rosły średnio o 1,5 punktu procentowego szybciej niż te, które tego zaniechają lub się spóźnią. Stąd między innymi trwające do 9 września br. konsultacje społeczne nad projektem „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027”, wypracowanym przez międzyresortowy zespół analityczno-redakcyjny Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

„Kluczowym celem polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce na lata 2019–2027 jest zapewnienie Polsce możliwie istotnego miejsca w gospodarce światowej, która już w chwili obecnej jest, a w najbliższej przyszłości będzie kształtowany przez technologie i zastosowania sztucznej inteligencji” – wskazał resort w komunikacie. Dodano, że stosowanie sztucznej inteligencji przez polskie firmy „jest niezbędne do zbudowania silnego rynku wewnętrznego na rozwiązania AI”.

Jak wyjaśniono w projekcie, misją strategicznej polityki Polski w obszarze sztucznej inteligencji jest wsparcie nauki, badań i rozwoju AI „dla wzrostu innowacyjności i produktywności gospodarki budowanej na wiedzy” czy warunków dla uczciwej konkurencji.

Ma to nastąpić między innymi przez wsparcie przedsiębiorstw „w procesach wytwarzania i komercjalizacji innowacji w obszarze AI, poprzez zamówienia, programy badawcze, programy akceleracyjne, a również poprzez dyplomację technologiczną” – tak, aby w Polsce stopniowo do roku 2025 mogło powstać ponad 700 firm budujących AI. Zwrócono też uwagę na wprowadzenie mechanizmu wsparcia badań, rozwoju i innowacji AI.

Z projektem ministerialnym współbrzmi również tematyka XV Międzynarodowego Sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” zorganizowanego w dniach 5-6 września br. w Krakowie przez Urząd Patentowy RP, który podjął temat „Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej”. Agenda sympozjum szeroko obejmowała zagadnienia związane z wykorzystaniem AI w gospodarce i sektorze publicznym. Przedmiotem dyskusji były szanse i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, ochrona prawna tego rodzaju rozwiązań oraz formy wsparcia finansowego.

Więcej o innowacjach, nowych technologiach i sztucznej inteligencji w dalszej części „Prestiżu”. Na te tematy wypowiadają się i piszą między innymi: Dagmara Krzesińska o tworzeniu i rozwoju ekosystemu innowacji; Elżbieta Dziuba o ochronie prawnej własności intelektualnej; Iwona Janas i Marzena Jasińska o wpływie nowych technologii na rynek pracy. Poza nimi zachęcamy również do przeczytania artykuły innych autorów dotyczące gospodarki, polityki gospodarczej, cyberbezpieczeństwa, zarządzania, public relations i komunikacji.
(wrzesień 2019)


dodano: 2019-09-10 02:53:54