Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Felietony
Uwaga! Sofizmaty!

Ewa Lewandowska-Tarasiuk


Rozmówca posługujący się techniką sofizmatu jest przebiegły, bezwzględny i dlatego niebezpieczny. Przypomnijmy, iż sofizmaty to nieuczciwe sztuczki stosowane w rozumowaniu, które stwarzają pozory poprawności, zapoczątkowane przez sofistów i rzecz jasna stosowane do dzisiaj. Chcąc zbijać zarzuty rozmówcy posługującego się techniką sofizmatu, mówca powinien publicznie zdemaskować owo rozumowanie o pozorach poprawności, z reguły konstruowane w celu wprowadzenia kogoś w błąd.
    Zdemaskowanie zastosowania sofizmatu przez partnera na przykład przeciwnej strony zasiadającej w negocjacjach, może mieć bardzo istotne znaczenie. Pozwala bowiem ujawnić fałszywe stanowisko dyskutanta, który zapewne w ten sposób próbuje wykorzystać naiwność czy niekompetencję rozmówców i sądzi, iż uda mu się w bezwzględny sposób zrealizować swe cele.
     Należy więc możliwie szybko zdemaskować sofizmat, wykazując fałsz w jego rozumowaniu oraz nieuczciwe zamiary wobec tych, do których adresuje swą wypowiedź nadawca komunikatu zawierającego ów sofizmat.
    To przykre, ale trzeba stwierdzić, iż pozbawieni tej elementarnej wiedzy dotyczącej sofizmatów – ulegamy ich pozornej sile perswazji, która na pewnym etapie dowodzenia staje się niecną manipulacją. Ulegamy więc zręczności stosowania technik sofizmatu w kampaniach wyborczych, negocjacjach, panelach dyskusyjnych, w gronach przyjaciół i naszych najbliższych. Dlatego niewątpliwie warto uczestnicząc w dyskusjach słuchać wszystkich głosów, nieustannie kontrolować przesłanki rozumowania prezentowanego przez mówcę. Jeżeli bowiem zdarzy się tak, że wyrazimy zgodę na przyjęcie fałszywych twierdzeń, to zostaniemy zmuszeni do przyjęcia fałszywego wniosku – sytuacja, w której się wtedy znajdziemy będzie nie do pozazdroszczenia.
    Dlatego właśnie warto uczyć się demaskowania perfidnych i jakże skutecznych technik stosowania sofizmatu i retorycznych, równie skutecznych nań reakcji.

    Pamiętaj więc:

Staraj się nieustannie kontrolować prawdziwość i rzetelność przesłanek, na których opiera swoje rozumowanie partner dialogu.
    
    W czasie dyskusji, w których przychodzi Ci uczestniczyć:

– nieustannie kontroluj rozumowanie dyskusantów,
– jeżeli forma wywodu jest poprawna, ale wnioski budzą Twoje wątpliwości, jeszcze raz dokonaj analizy przesłanek prezentowanego rozumowania,
– staraj się wnikliwie i szybko ocenić przesłanki słyszanych wywodów, jeżeli nie zdołasz tego dokonać, może być za późno, gdyż gremium wcześniej np. zaakceptuje wnioski prezentowanego rozumowania.

    Pamiętaj zatem:

Merytoryczna ofensywa, którą zaplanujesz, musi być perfekcyjnie przygotowana.

    Oraz to, że warto przejrzeć zalecenia dotyczące zasad sprawnego działania, w którym perfekcja i precyzja w formułowaniu myśli jest niebagatelnym elementem, gdyż gwarantuje sukces w sprawie.
    W prezentowanych treningach wrócimy jeszcze do tych zasad, bowiem ich przestrzeganie i sprawnie przygotowana werbalna ekspresja pozwalają być skutecznym w podejmowanych przedsięwzięciach.

(wrzesień 2001)
 

dodano: 2012-03-04 18:30:16