Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wsparcie unijne na nowe tereny inwestycyjne na Pomorzu

Około 50 hektarów zupełnie nowych terenów pod inwestycje powstanie na Pomorzu do końca 2023 roku. Dzięki nowym przedsięwzięciom ma powstać ponad 400 miejsc pracy. A wszystko to dzięki wsparciu, jakie ze środków unijnych otrzymają gminy, spółki i prywatni przedsiębiorcy. Wsparcie zostanie udzielone w ramach realizowanego przez samorząd województwa pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.O tym, że nowe inwestycje są niezbędne dla rozwoju gospodarczego regionu nikogo nie trzeba przekonywać. Chodzi tu zarówno o inwestycje firm spoza regionu, ale i przedsięwzięcia lokalnych, pomorskich firm.

– Inwestycje napędzają gospodarkę, nowe podmioty dzięki realizacji zamówień umacniają lokalną sieć powiązań budżetowych. Efektem inwestycji są także dobrej jakości, wysokopłatne miejsca pracy – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Co istotne, nowe inwestycje zwiększają wpływy do budżetu województwa. Dzięki czemu można zwiększać finansowanie np. szpitali czy transportu – dodaje.

Ale dla samorządu województwa liczą się nie tylko wielkie inwestycje. – Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie dla nich prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Pomorza konkurs grantowy na przygotowanie terenów inwestycyjnych – zaznacza marszałek.

Zainteresowanie grantami jest tak duże, że obecnie aplikować można tylko na listę rezerwową.

Granty dla MŚP

Pula środków, którą Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył na konkurs grantowy Invest in Pomerania wynosiła ponad 10,4 mln zł. Środki przeznaczone były na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, w przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych pod własną działalność logistyczną i produkcyjną. Dofinansowanie trafi do 13 przedsiębiorców. Każda firma otrzyma maksymalnie 800 tyś zł. Łącznie dzięki wsparciu powstanie około 16 hektarów terenów, a pracodawcy stworzą 40 nowych miejsc pracy. Zawartych zostało już sześć umów, a kolejne zostaną zawarte już wkrótce. Umowy podpisują firmy z różnych branż, od sprzedaży czy serwisowania maszyn, przez usługi specjalistycznego transportu, po branżę handlu elektronicznego.

Dotacje dla dużych inwestycji

Wsparcie inwestycyjne otrzymują także duże projekty. 22,8 mln zł wsparcia ze środków UE przeznaczonych zostało dla właścicieli dużych powierzchni, które znajdują się w szczególnie atrakcyjnych, dla potencjalnych inwestorów miejscach. Mowa tu o działkach dobrze skomunikowanych, położonych w pobliżu rozwiniętej infrastruktury transportowej czy na zapleczu portów morskich. Takie tereny po ich przygotowaniu będą sprzedawane lub wynajmowanie innym inwestorom. Aktualnie realizowane są cztery takie duże projekty – dwa w Gdańsku oraz jeden w Rumi i w Słupsku.

Unijne wsparcie

Wszystkie inwestycje realizowane są dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej. Tylko w latach 2014-2020 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył na rozwój przedsiębiorczości około 700 mln zł. Wachlarz wsparcia jest bardzo szeroki. To między innymi dotacje, pożyczki czy poręczenia dla firm planujących inwestycje, ale również system wsparcia i usług doradczych. Istotna jest również realizacja dwóch przedsięwzięć strategicznych. Chodzi tu o Pomorskiego Brokera Eksportowego, który wspiera pomorskie firmy w ekspansji na zagraniczne rynki, oraz inicjatywa Invest in Pomerania zajmująca się między innymi pomocą inwestorom zagranicznym w realizacji projektów na Pomorzu. Jest także „jednym okienkiem”, w którym inwestor może otrzymać wsparcie na każdym etapie inwestycji.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego / Aleksander Olszak


dodano: 2021-02-25 06:51:17