Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Znamy już laureatów Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013

12 marca br., w samo południe, w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013 pod przewodnictwem dr hab. Katarzyny Majchrzak ogłosiła laureatów w kategoriach: Przedsiębiorca, Firma, Produkt, Wynalazca i Polityk. Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczono kryształowe statuetki RENOMA 2013.Spośród 69 rekomendowanych kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje i media, Kapituła nominowała do nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty. Organizatorem konkursu są magazyn „Prestiż – relacje gospodarcze”, pismo poświęcone reputacji polskiej gospodarki, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP i Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA. Honorowy Patronat nad Nagrodą Prestiżu RENOMA ROKU 2013 objął Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.Wyboru laureatów dokonała Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: dr hab. Katarzyna Majchrzak - przewodnicząca, Instytut Zarządzania Wartością SGH oraz członkowie: dr Alicja Adamczak - Urząd Patentowy RP, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk – ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Andrzej Maślankiewicz - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Witold Juchniewicz - WKJ Kancelaria Prawna, Jerzy Byra - "Prestiż - relacje gospodarcze".

W kategorii Przedsiębiorca zwycięzcami zostali ROMAN RAK właściciel Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski z Tomaszowa Lubelskiego (duże przedsiębiorstwo) i LAURA HOŁOWACZ, prezes zarządu CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. ze Szczecina (małe przedsiębiorstwo).

W kategorii Firma laureatem została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie.

Za najlepszy Produkt uznany został Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Informacji dla Sektora Usług przy Uniwersytecie Szczecińskim.

Pierwszy Brylant do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU otrzymał robot PIAP GRYF - następca małego robota PIAP SCOUT laureata edycji 2012 w kategorii Produkt. PIAP GRYF został skonstruowany i wyprodukowany przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z Warszawy. Podstawowym zadaniem robota PIAP GRYF jest rozpoznanie terenu i transportowanie podejrzanych przedmiotów, a także neutralizowanie (za pomocą wyrzutnika pirotechnicznego) urządzeń wybuchowych.

W kategorii Wynalazca ze względu na nieporównywalne odkrycia i wynalazki dwie równorzędne główne nagrody i statuetki otrzymali: prof. dr hab. GRAŻYNA GINALSKA z Zespołem z Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu w Lublinie – za kompozyt kościozastępczy oraz dr inż. WŁODZIMIERZ STRUPIŃSKI z Zespołem z Instytutu Technologi Materiałów Elektronicznych w Warszawie - za nową technologię wytwarzania grafenu. Wyróżnienie otrzymał również trzeci nominowany młody, samodzielny wynalazca, BARTOSZ WALENTYN z Okola k. Bydgoszczy - za śmieciarko-zgazowarkę pirolityczną.

Poza nagrodami głównymi przyznane zostały dwie nagrody specjalne RENOMA ROKU 2013 dla Polityków. W plebiscycie internetowym przeprowadzonym przez „Prestiż” zdecydowanie zwyciężył MAREK BELKA, Prezes Narodowego Banku Polskiego, były premier i minister finansów za utrzymywanie stabilności kursu złotego i troskę o utrzymywanie zaufania do siły fundamentów polskiej gospodarki. Drugą nagrodę Kapituła przyznała JANUSZOWI PIECHOCIŃSKIEMU, Wicepremierowi, Ministrowi Gospodarki. W uzasadnieniu podała, że za za szczególne zrozumienie dla promowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości na krajowym i zagranicznych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania eksportu dzięki kampanii promocyjno-informacyjnej Ministerstwa Gospodarki "Made in Poland".

Uroczyste wręczenie Nagród Prestiżu RENOMA ROKU 2013 zaszczycili swoja obecnością goście honorowi: Ewa Swędrowska-Dzankowska, Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki; Dariusz Wojtaszek - Dyrektor Departamentu Promocji PARP; Violetta Weroniecka – Naczelnik Departamentu Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego; Ewa Graniewska  - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego; Artur Walasek - Sekretarz Województwa Lubelskiego, Waldemar Broś, Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Leon Wawreniuk, Wiceprzewodniczący AgroBiznesKlubu; Ryszard Kondratiuk, Dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP;
Mieczysław Twaróg, Prezes Stowarzyszenia Eksporterów Polskich oraz Jerzy Domański, Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Redaktor Naczelny tyg. "Przegląd". 

Nominacje do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU - edycja 2013

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU, pod przewodnictwem dr hab. Katarzyny Majchrzak, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2014 roku, po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013 dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach.

Kategoria Przedsiębiorca:
    •    ROBERT DZIUBEŁA – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO, Ruda Strawczyńska. 
Rekomendacja: Danuta Półrola-Parol, Przewodnicząca Zarządu Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
    •    LAURA HOŁOWACZ – CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., Szczecin

Rekomendacja: Anna Kolmer, Przewodnicząca Zarządu Szczecińskiego Odziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
    •    ROMAN RAK – RST Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski, ZWG Lubaczów

Rekomendacja: Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego

Kategoria Firma:
    •    GRUPA COLIAN Sp. z o.o. – Prezes: Jan Kolański, Opatówek k. Kalisza

Rekomendacja: Leon Wawreniuk, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia AgroBiznesKlub
    •    OPTIGUARD Sp. z o.o. – Prezes: Romuald Gierszał, Toruń

Rekomendacja: Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    •    OSM KRASNYSTAW – Prezes: Tadeusz Badach, Krasnystaw

Rekomendacja: Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie

Kategoria Produkt:
    •    Lokomotywa GAMA MARATHON – PESA Bydgoszcz SA. Prezes: Tomasz Zaboklicki

Rekomendacja: Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    •    Samolot ORKA 11E – Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski SA – Czechowice-Dziedzice. Prezes: Grzegorz Mysłowski

Rekomendacja: Ryszard Kondratiuk, Dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP
    •    SERVICE INTER-LAB – Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji – Uniwersytet Szczeciński. Dziekan: Prof. dr hab. Piotr Niedzielski

Rekomendacja: Anna Kolmer, Przewodnicząca Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Pierwszy Brylant do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w kategorii Produkt:

    •    PIAP  GRYF – mały robot inspekcyjny, następca robota PIAP SCOUT, laureata RENOMA ROKU 2012. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Warszawa. Dyrektor: Dr inż. Jan Jabłkowski

Kategoria Wynalazca:
    •    Prof. dr hab. GRAŻYNA GINALSKA z Zespołem – Kompozyt kościozastępczy. Zakład Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie

Rekomendacja: Marszałek Województwa Lubelskiego
    •    Dr inż. WŁODZIMIERZ STRUPIŃSKI z Zespołem – Nowa technologia wytwarzania grafenu. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Rekomendacja: Marszałek Województwa Mazowieckiego
    •    BARTOSZ WALENTYN (Okole k. Bydgoszczy) – Śmieciarko-zgazowarka pirolityczna. Okole k. Bydgoszczy.

Rekomendacja: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Nagroda Specjalna została przyznana jednemu z trzech nominowanych polityków: MAREK BELKA, JERZY HAUSNER i JERZY MAJCHROWSKI. O wyborze MARKA BELKI zadecydowały głosy w plebiscycie online na stronie www.prestiz.info.pl.

Fot. Piotr Pajewski


dodano: 2014-03-13 09:09:18