Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
56
dodano: 2016-12-24
FINANSE
Z danych Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu państwa w 2016 r. wynika, że w okresie styczeń - listopad 2016 r. dochody oszacowano na kwotę  294 483,9 mln zł, wydatki na kwotę  322 055,2 mln zł i deficyt na kwotę 27 571,3 mln zł.
dodano: 2016-12-23
FINANSE
Skala wyzwań, przed którymi stoi światowy sektor banków, jest gigantyczna – od ultraniskich stóp procentowych, przez napięcia polityczne, po presję konkurencyjną, m.in. ze strony dynamicznie rozwijającej się branży fintech. Polskie banki radzą sobie w tej trudnej rynkowej sytuacji, ale zmiany na rynku są nieuniknione, m.in. postępująca konsolidacja. Perspektywy sektora będą zależeć też od określenia roli banków w polityce gospodarczej państwa – uważa Mariusz Grendowicz
dodano: 2016-12-22
FINANSE
21 grudnia 2016 odbyła się comiesięczna konferencja prasowa Związku Banków Polskich. Głównym tematem spotkania było podsumowanie mijającego roku w bankowości i prezentacja wyników grudniowego Monitora Bankowego. Z przedstawionych danych wynika m.in., że od stycznia do września banki zapłaciły 2 mld 331 mln zł dodatkowej daniny z tytułu podatku bankowego, i że fundusze własne sektora wzrosły z 159,1 mld zł na koniec 2015 roku do 172,7 mld zł.  
dodano: 2016-12-21
FINANSE
– W skali globalnej koszty nadużyć finansowych wynoszą około 4 bln dolarów rocznie. Przeciętna organizacja traci z tego powodu około 5 proc. swoich dochodów. Natomiast w organizacjach, które nie wdrożyły żadnych mechanizmów wykrywania nadużyć, jest to ponad dwa razy więcej – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Marcin Nadolny, odpowiedzialny za praktykę antyfraudową w Dziale Bankowości SAS Institute Polska.
dodano: 2016-12-19
FINANSE
W ostatnich dniach za dolara trzeba było płacić najwięcej od ponad 15 lat. Jest jednak wiele powodów, aby przypuszczać, że amerykańska waluta nadal będzie zyskiwać na wartości. Niewykluczone, że już w przyszłym roku dolar przekroczy najwyższe historyczne poziomy i będzie kosztował ok. 4,70 zł – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2016-12-16
FINANSE
Z opublikowanych przez Narodowy Bank Polski wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za październik 2016 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2015 r. było ono również ujemne i wyniosło 0,7 mld zł.
dodano: 2016-12-14
FINANSE
Już w chwili, w której odbieramy pierwszą pensję w życiu, warto pomyśleć o tym, by część zarobionych pieniędzy odłożyć i zainwestować. Jak się do tego zabrać, dlaczego nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o inwestowaniu i jak zmieniać strukturę zainwestowanych środków wraz z rozwojem kariery zawodowej i upływem lat – wyjaśnia Bartosz Grejner, analityk finansowy Cinkciarz.pl.
dodano: 2016-12-13
FINANSE
Od 2012 r. projekt „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a wsparcie było udzielane przez pośrednika finansowego – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE SA). Z tego tytułu udzielono 500 pożyczek na łączną kwotę blisko 39 mln zł dla 421 podmiotów ekonomii społecznej. To dwukrotnie więcej pożyczek niż zakładano.
dodano: 2016-12-12
FINANSE
Z raportu Narodowego Banku Polskiego o stabilności systemu finansowego wynika, że system finansowy funkcjonuje stabilnie, choć natężenie zagrożeń dla stabilności finansowej wzrosło. Wyzwaniem dla stabilności systemu finansowego mogą być zjawiska w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, których skutkiem jest istotny wzrost poziomu niepewności dotyczący przyszłego rozwoju sytuacji, jak również zjawiska i działania wewnętrzne mogące skutkować osłabieniem odporności systemu finansowego, zwłaszcza banków, na szoki.
dodano: 2016-12-08
FINANSE
Państwowy Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju podpisały umowę z UniCredit S.p.A. dotyczącą kupna 32,8% akcji Banku Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 złote. Jest to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Nabycie akcji Pekao jest zgodne ze strategią PZU do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld złotych. PZU i PFR zawarły długoterminową umowę akcjonariuszy, która reguluje zasady współpracy pomiędzy PZU i PFR w odniesieniu do inwestycji w Pekao.