Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
16
dodano: 2016-12-27
NAUKA
Wsparcie dla nauczycieli i uczniów, doposażenie szkół oraz wiele innych działań zrealizowanych zostanie dzięki 172 mln zł. W urzędzie marszałkowskim uroczyście wręczono umowy dot. projektu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. – Niesłychanie ważna jest infrastruktura i inwestycje w poprawę warunków życia, ale nie ma nic ważniejszego niż kapitał ludzki. Szkolnictwo zawodowe było naszym deficytem, a nie potencjałem. To się zmieni – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.
dodano: 2016-12-19
NAUKA
Ponad 48 mln zł trafi do piętnastu naukowców, którzy będą prowadzili innowacyjne badania finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wyniki prac mogą przyczynić się m. in. do powstania nowych strategii walki z bakteriami odpornymi na antybiotyki, opracowania leków hamujących namnażanie się wirusa WZW-B czy wykorzystania biomasy owadów jako naturalnego materiału paszowego.

dodano: 2016-12-09
NAUKA
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty piąty przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Nagrody otrzymują wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Tegorocznymi laureatami zostało czterech wybitnych polskich uczonych – prof. Jan Kozłowski, prof. Marek Samoć, prof. Józef Spałek i prof. Bogdan Wojciszke.
dodano: 2016-11-29
NAUKA
Wzrastające zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem w Polsce i na świecie. Jest bowiem realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Statystyki są nieubłagane – rocznie na choroby będące następstwem zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Jak przeciwdziałać temu zjawisku zastanawiali się uczestnicy krakowskiego II Forum Green Smart City.
dodano: 2016-11-29
NAUKA
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksander Bobko w imieniu wicepremiera Jarosława Gowina przekazał 35 młodym utalentowanym naukowcom z całej Polski symboliczne czeki na łączną kwotę prawie 40 mln zł. Wyróżnieni podczas uroczystości młodzi naukowcy to przedstawiciele różnych dziedzin naukowych. Poszerzając kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym będą realizowali projekty naukowe, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.
dodano: 2016-10-31
NAUKA
Odbiurokratyzowanie jest krokiem w kierunku zwiększenia innowacyjności uczelni, ale potrzeba też zmiany mentalności – uważa Michał Moskal, przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Coraz częściej dobre trendy wyznaczają uczelnie niepubliczne, które stawiają na wysoki poziom kształcenia oraz działalność badawczo-rozwojową. Zmiany w finansowaniu, które ma zależeć od jakości kształcenia, a nie liczby studentów, mogą spowodować przekształcanie części uczelni w wyspecjalizowane ośrodki badawcze.
dodano: 2016-10-18
NAUKA
W piątek 21 października, samorząd lubuski zaprasza do udziału w kolejnych zajęciach Lubuskiej Akademii Rozwoju. Tym razem obie grupy spotkają się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – przedsiębiorcy w Sali Prasowej, natomiast grupa przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.
dodano: 2016-10-04
NAUKA
Uczelnie wyższe z regionu rozpoczynają nowy rok akademicki z ambitnymi planami rozwoju publicznej infrastruktury naukowo-badawczej. O przeznaczone na ten cel 33 miliony euro w ramach naszego RPO rywalizować będzie pięć kujawsko-pomorskich konsorcjów międzyuczelnianych oraz toruński oddział PAN-owskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika.
dodano: 2016-10-04
NAUKA
Ponad 180 tys. studentów rozpoczęło w poniedziałek w Małopolsce rok akademicki. To drugi region w Polsce z tak dużą liczbą studentów. Wykorzystując ten ogromny potencjał, samorząd województwa od lat inwestuje w projekty, które są realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi. Jednym z najważniejszych projektów, który Małopolska realizuje wspólnie z uczelniami wyższymi jest Małopolska Chmura Edukacyjna.
dodano: 2016-10-03
NAUKA
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (MIT Enterprise Forum Poland) we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacją na rzecz Nauki Polskiej opracowali raport „Komercjalizacja badań naukowych: spojrzenie inwestorów i naukowców”. Pokazuje on analizę współpracy nauki i biznesu w Polsce. Uczestnicy badania stwierdzają, że kooperacja jest coraz lepsza, jednak wciąż hamuje ją mała elastyczność uniwersytetów i instytucji naukowych.